agendaitem

Bijeenkomst ‘Secundaire grondstoffen voor de circulaire economie’

Wanneer

27 Mar 2018

Platform

Het Nieuwe Produceren

Organisatie

NEN

Wat is nodig om tot hoogwaardige verwerking van (gescheiden) ingezameld afval te komen? NEN wil met alle betrokkenen uit de wereld van inzameling, recycling en verwerking van afval in gesprek over afspraken die nodig zijn om de transitie naar een circulaire economie te gaan maken. NEN organiseert op dinsdag 27 maart in Delft een bijeenkomst ‘Secundaire grondstoffen voor de circulaire economie’.

NEN heeft eerder een online enquête uitgezet onder organisaties die actief zijn op het gebied van inzameling, recycling en verwerking van afval. Meer dan dertig partijen hebben deze ingevuld. Het blijkt dat de ondervraagden aanlopen tegen onder andere: regelgeving; een gebrek is aan marktacceptatie van secundaire materialen; gebrek aan criteria voor secundaire grondstoffen, waaronder end-of-waste criteria.

Er blijkt behoefte aan afspraken voor meer duidelijkheid over de kwaliteit, transparantie en uniformiteit. Deze zijn hard nodig om te komen tot meer vertrouwen in de markt. Belangrijk is nu om dit verder aan te scherpen: op welke punten in de keten zijn afspraken nodig? En voor welke stromen geldt dit?

Bijeenkomst

NEN organiseert daarom op dinsdag 27 maart 2018 een bijeenkomst om de behoeften vanuit de markt nader te duiden en gezamenlijke behoeften in kaart te brengen. Na afloop van deze bijeenkomst wordt vastgesteld waar de grootste behoeften zitten en welke formele afspraken en normen nodig zijn om de transitie naar een circulaire economie te versnellen.

Wellicht vindt u deze events ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.