agendaitem

Big Data, the SKY is the Limit

Wanneer

29 mei 2018

Platform

Organisatie

Dutch Power

Op dinsdag 29 mei belicht Dutch Power vanuit verschillende aspecten hoe big data analytics (en andere opkomende technologieën) het nemen van besluiten kan ondersteunen. De onderwerpen die aanbod komen hebben betrekking op big data analytics, digital transformation, digitalisering in energie, blockchain en de toepassingen hiervan binnen energie- en netwerkbedrijven. We zullen het thema big data analytics behandelen in de volgorde van steeds verder geautomatiseerde besluitvorming:

  • Descriptive Analytics: Groeperen van historische data op basis van hun overeenkomst
  • Diagnostic Analytics: Bepalen van de oorzaak van gedrag in het verleden
  • Predictive Analytics: Voorspellen van gebeurtenissen aan de hand van het verleden (trends, standaarden en samenhang)
  • Prescriptive Analytics: Het creëren van data-gedreven beslissingen en beslissingsopties